Benoeming nieuwe administrateurs Benoeming nieuwe administrateurs
Na het plotseling overlijden op 1 juni vorig jaar van onze administrateur, Peter Rozendaal, is de functie een lange tijd vacant geweest. Omdat gebleken is dat de functie van administrateur feitelijk te omvangrijk was, hebben wij besloten om deze functie te splitsen.

Voor het gedeelte van de administratie met betrekking tot de Actie Kerkbalans hebben we Ineke van Bochove bereid gevonden om deze werkzaamheden op zich te nemen.

Enkele weken geleden hebben wij Cees Vlot bereid gevonden om de functie van administrateur op zich te nemen. Cees en zijn vrouw Tiny zijn sinds 2016 lid van onze gemeente. Cees heeft een ruime bestuurlijke ervaring en beschikt over voldoende administratieve kennis om deze belangrijke functie op zich te  kunnen nemen.

We zijn erg blij dat Ineke en Cees deze werkzaamheden op zich willen nemen en wensen hen veel succes in hun nieuwe functie.

Namens het College van kerkrentmeesters, Jaap Bakker
 
terug