25-03-2020 - Bemoediging van ds. Eric Matser 25-03-2020 - Bemoediging van ds. Eric Matser


Om te bidden en te danken


God van nabijheid, we komen bij U nu het niet meer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen.
Wij zijn door u geschapen als sociale wezens, wij zoeken elkaar graag op juist in deze moeilijke tijden, maar dat kan nu niet.
Help ons om deze tijd van isolatie en dreiging door te komen.
Troost ons met Uw hart en Uw Woorden, met uw Naam die is ‘Ik ben’, Ik ben bij je ook in de nacht van het leven, ook in die donkere uren. 
Geef ons verbondenheid, dat U ons niet alleen met Uzelf verbindt maar ook met elkaar als broeders en zusters van één Vader.
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn,  om op te bellen naar wie eenzaam is om tijd te maken voor elkaar,  om elkaar te bemoedigen.
We vragen U om rust en vrede in ons hart als we bang zijn.
We vragen U om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen, ieder voor zijn of haar eigen situatie en voor hen die over ons gesteld zijn, dat zij die maatregelen nemen die goed zijn voor ons land en die van levensbelang zijn voor iedereen.
We bidden voor alle zorgverleners die vaak met gevaar voor hun eigen gezondheid anderen helpen, zieken bijstaan.
Geef ze kracht, geef ze wijsheid om het goede te doen, zegen de handen van de artsen en verpleegkundigen.
We bidden voor alle gezinnen die thuis zitten met hun kinderen. We bidden dat ze het met elkaar vol houden, geef hen creativiteit en ontspanning.
We bidden voor al die mensen die nieuw leven verwachten, zij die zwanger zijn. Wilt u het in goede banen leiden en zorgen dat moeder en kind gezond blijven.
We bidden voor ouderen, eenzamen die vaak hele dagen alleen thuis zitten, waarbij bezoek noodgedwongen wegblijft. Omring hen met Uw liefde.
Tenslotte bidden wij om solidariteit met en voor elkaar:
Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd, maar er hoeft geen gierigheid te zijn.
Ja, er is ziekte maar de ziel hoeft niet te lijden.
Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte vanuit liefde zijn.
 
Heer, U heeft de dood overwonnen, laten wij dat juist in deze tijd als we toeleven naar Pasen voor ogen houden.
 
Amen.

 
terug