Gebed bij de aanslag in Utrecht Gebed bij de aanslag in Utrecht
"Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak. Geef dat Uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander."

Een gebed door ds. René de Reuver naar aanleiding van de aanslag in Utrecht.

Eeuwige God,
angst vervult ons hart.

Nauwelijks bekomen van de ontzetting over de afschuwelijke aanslagen in twee Nieuw-Zeelandse moskeeën, zijn we maandag opnieuw opgeschrikt door geweld in Utrecht.
Opnieuw zijn er mensen in koelen bloede vermoord.   

Woorden schieten tekort om onze verbijstering over zo veel geweld, terreur en dood uit te drukken.
Mensen die van het ene op het andere moment zomaar uit het leven worden weggerukt,
voor hun leven zijn verwond of gedompeld in tomeloos verdriet.

Het maakt ons bang en boos.
In wat voor wereld leven wij?
Kyrië eleison. Christus eleison.

We bidden U voor de slachtoffers en voor de nabestaanden.
Voor allen die hen lief zijn.
Voor hulpverleners.
Wees hen allen nabij met uw kracht en troost.

Geef, Heer, dat onze angst en boosheid niet uitgroeien tot verbittering of wraak.
Geef dat Uw liefde en ontferming het winnen, bij ons en bij die ander.

Laat komen, Heer, uw rijk, uw koninklijke dag…

Amen.
terug