4 September Kerk in Actie - Werelddiaconaat 4 September Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Myanmar: een volwaardige plek voor mensen met een beperking
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen, niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale
kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Uw diakenen.

Meer lezen? kerkinactie.nl/gehandicaptenmyanmar


 
terug