40 dagen tijd 40 dagen tijd
40-DAGENTIJDBOEKJE: DOE MEE!
Met de Kerst nog in het vooruitzicht kijken we toch al weer vooruit naar Pasen. De 40-dagentijd is de periode om toe te leven naar deze belangrijke feestdag van het Christendom. Wij willen dit samen als gemeente doen en hebben daarom het plan opgevat om weer een 40-dagentijdboekje uit te geven. Samen, als gemeente, betekent ook met medewerking vanuit de gemeente. Waaraan denk jij/denkt u bij de 40-dagentijd en Pasen? Welke inspirerende teksten, liederen, gedichten, recepten of iets anders komen er boven? Deel deze met ons en met de gehele Develhof in ons 40-dagentijdboekje 2018. Wij zien jouw/uw bijdrage graag tegemoet voor maandag 15 januari via één van de werkgroepleden of via een briefje in de brievenbus (Dukasstraat 1 te Zwijndrecht). We hopen samen met jou/u een mooi en inspirerend 40-dagentijdboekje op te stellen! Als u vragen heeft, spreek één van de leden van de liturgie commissie aan. Namens de liturgiecommissie,
Griti de Bondt, José de Jong, Toos Sluijter
terug