40 dagentijd 40 dagentijd
IN DE KINDERNEVENDIENST: EEN NIEUW BEGIN!

Ook dit jaar doen we met de kinderen van de kindernevendienst een 40-dagentijd project. Pasen is het feest van een nieuw begin. We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint.

Ook in de bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de Evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te maken.

Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnersdiploma’, met daarop een vaardigheid. Naast de bijbelverhalen horen we een verhaal over Julia en Stef. Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen!

We kijken uit naar een fijn paasproject met elkaar en hopen veel kinderen met hun ouders of opa en oma te mogen begroeten.

Eveline Roosendaal
terug