2e Collecte zondag 22 September: Vredeswerk 2e Collecte zondag 22 September: Vredeswerk
Vrede Verbindt Over Grenzen

Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. In Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa sluit de buitengrenzen steeds meer voor vluchtelingen en wereldwijd worden mensen door conflicten van huis en haard verdreven. In deze context is het thema van de Vredesweek ‘Vrede verbindt over grenzen’. De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen.

De collecteopbrengst is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven.
Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na jarenlang gewapend conflict.
In Nederland ondersteunt Kerk in Actie de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica, waarin Albanezen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes. Oprichtster Valdete steekt in Kosovo regelmatig de rivier over die de stad verdeelt tussen Serven en Albanezen. Het is niet gemakkelijk om de brug over te steken, maar ze zet toch door om contact te zoeken met haar voormalige vijanden.

Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met uw gift?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Uw diakenen
 
terug