2e Collecte zondag 1 November 2e Collecte zondag 1 November
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook via rek. nr. NL55 INGB 0000 1931 27 van onze diaconie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Dank u wel!

Uw college van diakenen
 
terug